umawianie wizyt:
42 616 20 20 lub 42 659 59 59

Oświadczenie

Szanowni Państwo,
W związku z ostatnią publikacją prasową dotyczącą placówki NZOZ Profilaktyka i Zdrowie, w której zakwestionowany został fakt posiadania przez moją osobę, jako właściciela podmiotu, uprawnień do wykonywania badań profilaktycznych kandydatów w konkursie na Kuratora Oświaty w Łodzi, pragnę Państwa poinformować, że wspomniana publikacja jest całkowicie nieprawdziwa. Oświadczam, iż moje uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych pacjentów, a także wystawiania zaświadczeń lekarskich mają swoje pełne umocowanie w posiadanych przeze mnie dokumentach, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy fakt został, dodatkowo, potwierdzony przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi. Pragnę podkreślić, iż obecnie prowadzone są wszelki możliwe działania, również prawne, zmierzające do wyjaśnienia tej sytuacji i ustalenia osób winnych przekazywania nieprawdziwych informacji, które naruszają moje dobra osobiste.

Z wyrazami szacunku
Sławomir Walczak

Zatrucie pokarmowe.
Jak leczyć?

Aliquam molestie felis sit amet nunc tincidunt non ultricies orci tristique. Etiam consectetur ante sit amet nisl pellentesque mollis. Vivamus egestas lorem ligula. Vivamus dapibus faucibus lectus ac fermentum....

więcej